شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان شعار سال
صفحه اصلی
English ورود اعضاء نقشه سایت
/img/NoImage.jpg 1395/12/19
هزينه توليد يك ليتر آب بر ثانيه، حدود 250 تا 300 ميليون تومان است
«شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان، 939 روستا از هزار و 339 روستاي استان اصفهان را با جمعيتي افزون بر 550 هزار نفر تحت پوشش دارد. اين در حالي است كه آب روستاهايي كه به صورت شورايي و هيئت امنايي اداره شده و تحت پوشش ما نيستند را هم بخاطر سلامت آب شرب، كلرزني مي كنيم.»
مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان با بيان اين مطلب گفت: شركت آب و فاضلاب روستايي در كشور در سال 75 تشكيل شد و عملاً فعاليت خود را در سال 76 با وظايفي چون مطالعه و ايجاد تأسيسات مرتبط به انتقال، تأمين و توزيع آب آشاميدني، مطالعه دفع فاضلاب روستايي، نگهداري و بهره برداري از تأسيسات آب آشاميدني روستاها، نگهداري و بهره برداري عمومي دفع فاضلاب روستايي و... آغاز كرد و در حقيقت منابع تأمين آب از مطالعه، استخراج و توزيع به عهده شركت هاي آب و فاضلاب روستايي است كه ثمره آنها احداث خطوط انتقال و توزيع آب بود.
محمدحسين قرائتي اظهار داشت: حاصل اين فعاليت ها تاكنون، دو هزار و 757 كيلومتر خطوط انتقال، پنج هزار و 272 كيلومتر شبكه توزيع، 870 باب مخزن در مدار بهره برداري با ظرفيت 131 هزار و 502 مترمكعب، 617 ايستگاه پمپاژ در مدار و 878 منبع تأمين آب روستايي در استان است.
وي افزود: ما داراي 531 حلقه چاه، 91 دهنه چشمه، 37 رشته قنات و 218 مورد آب سطحي مي باشيم.
مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان تعداد مشتركين روستايي در استان را 235 هزار مشترك اعلام كرد و گفت: 88 درصد مشتركين ما خانگي و 12 درصد غيرخانگي هستند و مصرف آب از ميزان كل توليد را 82 درصد مصارف خانگي و 18 درصد غيرخانگي به خود اختصاص داده كه متوسط مصرف آب خانگي 11 متر مكعب در ماه و غيرخانگي 17 مترمكعب در ماه است. در اين ميان 60 درصد مشتركين ما الگوي مصرف را رعايت نموده اند، 32 درصد يك تا 2 برابر الگوي مصرف و 8 درصد بيش از 2 برابر الگوي مصرف، آب استفاده كرده اند. نكته قابل توجه اينكه ما علاوه بر تأمين آب شرب روستاها، براي يك ميليون و 600 هزار تا دو ميليون رأس دام هم آب تأمين مي كنيم.
قرائتي با بيان اينكه به علت كمبود آب، در تابستان سال جاري به 384 روستا آبرساني سيار انجام شد گفت: در آبان ماه سال جاري در 336 روستا و در آذرماه سال جاري هم در 290 روستا، آبرساني سيار انجام شد كه بيشترين آبرساني سيار در شهرستان هاي نايين و اردستان صورت پذيرفت.
مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان، سلامت و كيفيت مطلوب آب شرب را خط قرمز اين شركت دانست و گفت: در شش ماه اول سال جاري چهار هزار و 954 آزمون ميكروبي و 215 هزار و 355 آزمون كلرسنجي انجام شد كه اين همه بخاطر توجه به مسائل كيفي آب در استان بوده است، اين در حالي است كه مراكز بهداشتي هم بر كار ما نظارت دارند و توانستيم مطلوبيت آزمون ميكروبي را به 100 درصد و كلرسنجي را به 2/99 درصد برسانيم و باتوجه به كيفيت آب شرب روستايي، سه سال متوالي است كه در بين شركت هاي آب و فاضلاب روستايي كشور رتبه برتر و دو سال هم در مورد بهره برداري از تأسيسات، در كشور برتر شناخته شديم.
قرائتي گفت: ما در شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان، 19 آزمايشگاه ميكروبي، سه آزمايشگاه شيميايي، يك آزمايشگاه فلزات سنگين و يك آزمايشگاه بيوشيمي داريم و حتي موفق به دريافت گواهينامه ايزو 17025 شديم.
وي شاخص ميزان بهره مندي از شبكه هاي سالم تا پايان سال گذشته را 78/69 درصد بيان كرد و افزود: در برنامه ششم توسعه براي دستيابي به شاخص ارتقاي بهره مندي از شبكه هاي سالم، اعتباري 360 ميليارد توماني نياز است تا به ميزان شاخص كشوري كه 65/85 درصد است برسيم. اين در حالي است كه براي حفظ شاخص فعلي هم ساليانه نيازمند 28 ميليارد تومان هستيم.
مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي استان به هدررفت آب هم اشاره كرد و گفت: باتوجه به اينكه فرسودگي شبكه هاي توزيع آب برخي از روستاها، هدررفت آب ما به طور متوسط 75/31 درصد بود كه با تلاش بي وقفه همكاران توانستيم اين ميزان را به 75/27 درصد كاهش دهيم. البته هزينه توليد يك ليتر آب بر ثانيه در استان اصفهان بين 250 تا 300 ميليون تومان است و براي كاهش يك درصد هدررفت آب، اعتبار لازم 50 ميليارد تومان مي باشد.
قرائتي اظهار داشت: در سال جاري شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان از محل تملك دارايي استان 64 ميليارد و 976 ميليون تومان اعتبار داشت كه بخشي از آن مربوط به صندوق توسعه ملي است و براي 273 پروژه از اعتبارات صندوق توسعه ملي 48 ميليارد تومان مدنظر قرار گرفت.
همچنين در سال جاري، 17 پروژه اقتصاد مقاومتي به وزارت نيرو ابلاغ شد كه 12 پروژه در بخش برق و تأمين آب و پنج پروژه نيز براي مشتركين شركت هاي آب و فاضلاب روستايي براي تأمين آب شرب بيش از دو هزار روستا با جمعيت دو ميليون و يكصد هزار نفر در نظر گرفته شده بود. در اين راستا، پروژه هاي مصوب را در قالب 33 پروژه براي مجتمع هاي آبرساني تعريف نموديم كه در قالب صندوق توسعه ملي انجام مي شود.
وي ادامه داد: از 33 مجتمع آبرساني كه بايد تا پايان سال جاري به اتمام برسد تا شهريور ماه امسال 11 پروژه انجام و تا دهه فجر بقيه آن انجام خواهد شد.
مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان خشكسالي در استان اصفهان را چشمگير دانست و گفت: بارش باران در كشور 200 تا 250 ميلي متر است كه اين ميزان در استان اصفهان بين 120 تا 140 ميليمتر بوده و اين كار ما را در مديريت آب بسيار سخت كرده و عليرغم همه سختي ها، توانستيم تابستان سال جاري را با همراهي مردم در صرفه جويي آب، به خوبي سپري كنيم.
قرائتي افزود: براي گذر از بحران، همكاران در بهره برداري و ديگر بخش ها، برنامه هايي را اجرا و چالش ها را احصا، اعتبارات مورد نياز را پيش بيني و با در نظر گرفتن كليه مسائل، برنامه تأمين، توزيع و مصرف آب را اجرايي و عملياتي مي كنيم.
وي ادامه داد: 209 پروژه با اعتبار مصوب 69 ميليارد و 481 ميليون تومان براي سال جاري پيش بيني شده كه تا پايان آذرماه سال جاري 34 ميليارد و 173 ميليون تومان آن تخصيص داده شده است. از اين مبلغ حدود 10 ميليارد تومان آن اسناد خزانه اسلامي است.
قرائتي از راه اندازي سامانه 1523 در شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان خبر داد و گفت: 55 اكيپ رفع حوادث در سطح استان اصفهان در سامانه 1523 به صورت شبانه روزي، آماده ارائه خدمات بوده، تا بيش از پيش از هدررفت آب جلوگيري شود. همچنين در حال حاضر 60 درصد مشتركين، قبوض آب هاي خود را با استفاده از اين سامانه به صورت غيرحضوري پرداخت مي كنند.
وي با اعلام آمادگي براي فروش انشعاب آب به روستائيان گفت: از ابتداي درخواست متقاضي تا واگذاري انشعاب و وصل آب، كمتر از 15 روز به طول مي انجامد و هزينه انشعاب خانگي ساكنين روستاها حدود 500 هزار تومان است.
قرائتي اشاره اي هم به انشعاب فاضلاب در روستاها داشت و گفت: برآورد ما در سال گذشته براي رفع مشكل فاضلاب در 71 روستاي استان 68 ميليارد تومان بود كه فعلاً اعتباري براي آنها نداريم و هر سال حداقل 25 درصد به اين ميزان هزينه، اضافه خواهد شد.
مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان از همه مشتركين در روستاهاي استان خواست تا همچون گذشته صرفه جويي در مصرف آب را در اولويت قرار دهند.
قرائتي اضافه كرد: ما نيز اقدامات فرهنگي را براي كاهش مصرف آب و مصرف بهينه آن به كار خواهيم بست.
تعداد بازدید: 4
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal