شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان شعار سال
صفحه اصلی
English ورود اعضاء نقشه سایت
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصليمنو اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما</span>درباره ما
معرفي و تاريخچه
اساس نامه و وظايف
تشكيلات كلي
مأموريت ، خط مشي ، سياست ها
قوانين و آئين نامه ها
منشور اخلاقي
اهداف و فعاليت هاي مسئولان
اعضاي مجمع عمومي و هيئت مديره
گالري تصاوير
مديريت كيفيت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فعاليت ها و پروژه هاي عمراني</span>فعاليت ها و پروژه هاي عمراني
پروژه هاي مصوب
پروژه هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سيماي آماري</span>سيماي آماري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آمار سنواتي عملكرد تاسيساتي </span>آمار سنواتي عملكرد تاسيساتي
آمار سال 1391
آمار سال 1392
آمار سال 1393
آمار سال 1394
آمار عملكرد سال جاري
آمار مشتركين
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور مشتركين</span>امور مشتركين
تعرفه ها
خدمات و امور مشتركين
سامانه دفاتر پيشخوان
شناسنامه خدمات
Collapse منو اصلي_1منو اصلي_1
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما</span>درباره ما
معرفي و تاريخچه
اساس نامه و وظايف
تشكيلات كلي
مأموريت ، خط مشي ، سياست ها
قوانين و آئين نامه ها
منشور اخلاقي
اهداف و فعاليت هاي مسئولان
اعضاي مجمع عمومي و هيئت مديره
گالري تصاوير
مديريت كيفيت
كميته بحران، بهداشت، ايمني و محيط زيست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فعاليت ها و پروژه هاي عمراني</span>فعاليت ها و پروژه هاي عمراني
پروژه هاي مصوب
پروژه هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سيماي آماري</span>سيماي آماري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آمار سنواتي عملكرد تاسيساتي </span>آمار سنواتي عملكرد تاسيساتي
آمار سال 1391
آمار سال 1392
آمار سال 1393
آمار عملكرد سال جاري
آمار مشتركين
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور مشتركين</span>امور مشتركين
تعرفه ها
محاسبه قبض آب
خدمات و امور مشتركين
سامانه دفاتر پيشخوان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
آدرس و تلفن مركز استان و شعب شهرستانها
ارتباط با مدير عامل و مسئولين
تماس با مسئول بارگزاري محتواي وبگاه
شكايات و درخواست مردمي
درخواست ملاقات حضوري
سامانه مديريتي نظارتي 1523
تماس با شركت مهندسي آبفاي كشور
تماس با وزارت نيرو
ارسال نامه الكترونيكي
ايده ها و پيشنهادات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پيگيري درخواست ها</span>پيگيري درخواست ها
پيگيري پيشنهادات
پيگيري شكايات
پيگيري ملاقات حضوري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تالار گفتگو</span>تالار گفتگو
تالار گفتگو با مسئولان
تالار گفتگو با روابط عمومي
ثبت نام
Collapse مناقصه مزايده_1مناقصه مزايده_1
صفحه اصلي پرتال
فراخوان
ثبت نام در سامانه
ورود كاربران
كارتابل من
Collapse منو اصلي96منو اصلي96
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما</span>درباره ما
معرفي و تاريخچه
اساس نامه و وظايف
تشكيلات كلي
مأموريت ، خط مشي ، سياست ها
قوانين و آئين نامه ها
منشور اخلاقي
اهداف و فعاليت هاي مسئولان
اعضاي مجمع عمومي و هيئت مديره
گالري تصاوير
مديريت كيفيت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فعاليت ها و پروژه هاي عمراني</span>فعاليت ها و پروژه هاي عمراني
پروژه هاي مصوب
پروژه هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سيماي آماري</span>سيماي آماري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آمار سنواتي عملكرد تاسيساتي </span>آمار سنواتي عملكرد تاسيساتي
آمار سال 1391
آمار سال 1392
آمار سال 1393
آمار سال 1394
آمار عملكرد سال جاري
آمار مشتركين
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور مشتركين</span>امور مشتركين
تعرفه ها
خدمات و امور مشتركين
سامانه دفاتر پيشخوان
شناسنامه خدمات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
آدرس و تلفن مركز استان و شعب شهرستانها
ارتباط با مدير عامل و مسئولين
تماس با مسئول بارگزاري محتواي وبگاه
شكايات و درخواست مردمي
درخواست ملاقات حضوري
سامانه مديريتي نظارتي 1523
تماس با شركت مهندسي آبفاي كشور
تماس با وزارت نيرو
ارسال نامه الكترونيكي
ايده ها و پيشنهادات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پيگيري درخواست ها</span>پيگيري درخواست ها
پيگيري پيشنهادات
پيگيري شكايات
پيگيري ملاقات حضوري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تالار گفتگو</span>تالار گفتگو
تالار گفتگو با مسئولان
تالار گفتگو با روابط عمومي
ثبت نام
Collapse مناقصه مزايده96مناقصه مزايده96
صفحه اصلي پرتال
فراخوان
ثبت نام در سامانه
ورود كاربران
كارتابل منPowered by DorsaPortal