شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان شعار سال
صفحه اصلی
English ورود اعضاء نقشه سایت
آمار سال 1393

آمار عملكردي سال 1393 شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان

تاريخ گزارش: 1394/03/20

رديف نام قلم آماري واحد پيش بيني سال جاري عملكرد سال جاري وضعيت در پايان سال جاري پيش بيني سال بعد
1 تعداد چاه در مدار حلقه 37   24 567 20
2 تعداد چشمه دهنه

90 1
3 تعداد قنات رشته

35
4 تعداد آبهاي سطحي مورد

214
5 تعداد كل منابع تامين آب تعداد 40 24 906 21
6 حداكثر ظرفيت منابع تامين آب ميليون متر مكعب در سال 14.41 8.59 69.067 21
7 حجم آب سطحي ميليون متر مكعب در سال
23.508
25.118
8 حجم آب زيرزميني ميليون متر مكعب در سال 39 38.57
.
9 حجم كل آب توليدي ميليون متر مكعب در سال 0 34.714
33.876
10 حجم فروش آب ميليون متر مكعب در سال
39.821
41.09
11 آب بدون درآمد درصد
31.6
30.35
12 تعداد كل مخازن باب
17 862
13 حجم كل مخازن متر مكعب
5886 129406
14 تعداد مخازن در مدار باب 18
802 42
15 حجم مخازن در مدار متر مكعب 12159
120481 9318
16 ميزان توسعه خطوط انتقال آب كيلومتر 262.7 158 2594.71 317.455
17 ميزان اصلاح و بازسازي خطوط انتقال كيلومتر
13.17
84.3
18 ميزان توسعه شبكه توزيع آب كيلومتر 229.3 44.918 5224.575 28.6
19 ميزان اصلاح و بازسازي شبكه توزيع آب كيلومتر
165.264
391.544
20 تعداد دستگاه هاي كلرزني گازي دستگاه
1 66 10
21 تعداد دستگاه هاي كلرزني مايعي دستگاه
1 460 10
22 تعداد كل دستگاه هاي كلرزني دستگاه
2 526 20
23 تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار ايستگاه 14 10 620 24
24 ظرفيت ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار متر مكعب در روز 4280 2980 165913.2 20304
25 تعداد تصفيه خانه آب مدول/واحد

1
26 ظرفيت اسمي (فعلي)تصفيه خانه آب متر مكعب در روز

3000 .
27 ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه آب متر مكعب در روز

2600 .
28 تعداد آزمايشگاه آب واحد

21
29 تعداد روستاي داراي پروژه اجرايي آب روستا 538 538
545
30 تعداد مجتمع داراي پروژه اجرايي آب مجتمع 34 34
35
31 تعداد روستا داراي پروژه مطالعاتي آب روستا
1
156
32 تعداد مجتمع داراي پروژه مطالعاتي آب مجتمع
3
8
33 متوسط قيمت تمام شده هر متر مكعب آب در نقطه سر به سر ريال


8800
34 متوسط قيمت فروش هر متر مكعب آب توسط شركت ريال
1882
2143
35 متوسط مصرف سرانه هر نفر ليتر در شبانه روز
209
152


آمار عملكردي سال 1393 شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان

تاريخ گزارش: 1394/03/20

رديف نام قلم آماري واحد پيش بيني سال جاري عملكرد سال جاري وضعيت در پايان سال جاري پيش بيني سال بعد
1 تعداد كل روستاها روستا

1328
2 خانوار كل روستاها خانوار

187895
3 جمعيت كل روستاها نفر

626224
4 تعداد روستاهاي تحت پوشش آب روستا

938
5 جمعيت روستاهاي تحت پوشش آب نفر

519134
6 تعداد شهرهاي تحت پوشش آب شهر

10
7 جمعيت شهرهاي تحت پوشش آب نفر

8953
8 درصد جمعيت تحت پوشش آب درصد

83.14
9 تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار روستا
0 897
10 خانوار روستاهاي بالاي 20 خانوار خانوار
77 187822
11 جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار نفر
46782 626378
12 تعداد روستاهاي بالاي 20خانوار برخوردار سطح 1 تحت پوشش روستا
114- 443 8
13 جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانواربرخوردار سطح 1 تحت پوشش نفر
83025- 290564 3925
14 تعداد روستاهاي بالاي 20 خانواربرخوردار سطح 1غير تحت پوشش روستا
4- 58
15 جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانواربرخوردار سطح 1 غير تحت پوشش
نفر


42870 76865
16 تعداد روستاهاي بالاي 20 خانواربرخوردار سطح 2 تحت پوشش روستا
92 287 4-
17 جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانواربرخوردار سطح 2 تحت پوشش نفر
83477 221523 2657-
18 تعداد روستاهاي بالاي 20 خانواربرخوردار سطح 2غير تحت پوشش روستا
2- 58 2-
19 جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانواربرخوردار سطح 2غير تحت پوشش نفر
267 24543 1061-
20 شاخص بهره مندي از آب آشاميدني سالم درصد

69.27
21 تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار- راكد و فاقد روستا
39 51 2-
22 جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار- راكد و فاقد نفر
11039 12883 207-
23 تعداد روستاهاي تحت پوشش آبرساني سيار روستا
396
400
24 جمعيت روستاهاي تحت پوشش آبرساني سيار نفر
84446
80590
25 تعداد روستاهايي كه دستي كلرزني ميشوند روستا


20
26 جمعيت روستاهايي كه دستي كلرزني ميشوند نفر


4400
27 تعداد مشتركين مسكوني فقره 4771 3968 166693 4375
28 تعداد مشتركين تجاري و صنعتي فقره 452 404 11288 422
29 تعداد مشتركين اموري و اداري فقره 151 638 38762 739
30 تعداد مشتركين ساير فقره 4 92 9369 470
31 تعداد كل مشتركين فقره 5378 5102 226112 6006
تاریخ به روز رسانی: 2016/10/23
تعداد بازدید: 5985
نویسنده: ح. شریعتی
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal