شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان شعار سال
صفحه اصلی
English ورود اعضاء نقشه سایت
آمار سال 1394

آمار عملكردي سال 1394 شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان

تاريخ گزارش: 1395/07/03

 
رديف نام قلم آماري واحد پيش بيني سال جاري عملكرد سال جاري وضعيت در پايان سال جاري پيش بيني سال بعد
1 تعداد چاه در مدار حلقه 20   5 531 3
2 تعداد چشمه دهنه 1  
91
3 تعداد قنات رشته

37
4 تعداد آبهاي سطحي مورد
86   218 50  
5 تعداد كل منابع تامين آب تعداد 21 91 877 53
6 حداكثر ظرفيت منابع تامين آب ميليون متر مكعب در سال 15.93 0.961 70.028 0.531
7 حجم آب سطحي ميليون متر مكعب در سال 25.118   25.198
25.446
8 حجم آب زيرزميني ميليون متر مكعب در سال 33.876 33.183
29.774
9 حجم كل آب توليدي ميليون متر مكعب در سال 58.994 58.381
55.22
10 حجم فروش آب ميليون متر مكعب در سال 41.09 41.01
28.83
11 آب بدون درآمد درصد 30.35 29.75
28.83
12 تعداد كل مخازن باب
22 870
13 حجم كل مخازن متر مكعب
2202.8 131502.
14 تعداد مخازن در مدار باب 42 22 802 7
15 حجم مخازن در مدار متر مكعب 9318 2202.8 121922 1750
16 ميزان توسعه خطوط انتقال آب كيلومتر 317.455 161.978 2756.688 75
17 ميزان اصلاح و بازسازي خطوط انتقال كيلومتر 84.3 4.748
15
18 ميزان توسعه شبكه توزيع آب كيلومتر 28.6 47.241 5271.816 50
19 ميزان اصلاح و بازسازي شبكه توزيع آب كيلومتر 391.544 179.07
145
20 تعداد دستگاه هاي كلرزني گازي دستگاه 10 9 74 13
21 تعداد دستگاه هاي كلرزني مايعي دستگاه 10 12 471 15
22 تعداد كل دستگاه هاي كلرزني دستگاه 20 21 545 28
23 تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار ايستگاه 24 7 617 6
24 ظرفيت ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار متر مكعب در روز 20304 6739.2 165563.2 1720
25 تعداد تصفيه خانه آب مدول/واحد

1
26 ظرفيت اسمي (فعلي)تصفيه خانه آب متر مكعب در روز 0 0 3000 0
27 ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه آب متر مكعب در روز 0
2600 0
28 تعداد آزمايشگاه آب واحد

21
29 تعداد روستاي داراي پروژه اجرايي آب روستا 545 545
539
30 تعداد مجتمع داراي پروژه اجرايي آب مجتمع 35 35
40
31 تعداد روستا داراي پروژه مطالعاتي آب روستا 156 156
143
32 تعداد مجتمع داراي پروژه مطالعاتي آب مجتمع 8 8
6
33 متوسط قيمت تمام شده هر متر مكعب آب در نقطه سر به سر ريال 8800 8867
9233
34 متوسط قيمت فروش هر متر مكعب آب توسط شركت ريال 2143 2148
2200
35 متوسط مصرف سرانه هر نفر ليتر در شبانه روز 152 147
154


آمار عملكردي سال 1394 شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان

تاريخ گزارش: 1395/07/03

رديف نام قلم آماري واحد پيش بيني سال جاري عملكرد سال جاري وضعيت در پايان سال جاري پيش بيني سال بعد
1 تعداد كل روستاها روستا

1327
2 خانوار كل روستاها خانوار

187802
3 جمعيت كل روستاها نفر

625954
4 تعداد روستاهاي تحت پوشش آب روستا

939
5 جمعيت روستاهاي تحت پوشش آب نفر

519925
6 تعداد شهرهاي تحت پوشش آب شهر

11
7 جمعيت شهرهاي تحت پوشش آب نفر

9223
8 درصد جمعيت تحت پوشش آب درصد

83.31
9 تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار روستا
0 897
10 خانوار روستاهاي بالاي 20 خانوار خانوار
0 187822
11 جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار نفر
0 626378
12 تعداد روستاهاي بالاي 20خانوار برخوردار سطح 1 تحت پوشش روستا 8 8 451 10
13 جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانواربرخوردار سطح 1 تحت پوشش نفر 3925 4363 294927 4900
14 تعداد روستاهاي بالاي 20 خانواربرخوردار سطح 1غير تحت پوشش روستا

58
15 جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانواربرخوردار سطح 1 غير تحت پوشش
نفر76865
16 تعداد روستاهاي بالاي 20 خانواربرخوردار سطح 2 تحت پوشش روستا -4 -4 283 -10
17 جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانواربرخوردار سطح 2 تحت پوشش نفر -2657 -3095 218428 -4900
18 تعداد روستاهاي بالاي 20 خانواربرخوردار سطح 2غير تحت پوشش روستا -2 2- 56
19 جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانواربرخوردار سطح 2غير تحت پوشش نفر -1061 -1061 23482
20 شاخص بهره مندي از آب آشاميدني سالم درصد

69.78
21 تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار- راكد و فاقد روستا -2 -2 49
22 جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار- راكد و فاقد نفر -207 -207 12676
23 تعداد روستاهاي تحت پوشش آبرساني سيار روستا 400 446
440
24 جمعيت روستاهاي تحت پوشش آبرساني سيار نفر 80590 89858
88650
25 تعداد روستاهايي كه دستي كلرزني ميشوند روستا 20 29
20
26 جمعيت روستاهايي كه دستي كلرزني ميشوند نفر 4400 6400
5000
27 تعداد مشتركين مسكوني فقره 4375 4492 171185 4000
28 تعداد مشتركين تجاري و صنعتي فقره 422 327 11615 300
29 تعداد مشتركين عمومي و اداري فقره 739 843 39605 900
30 تعداد مشتركين ساير فقره 470 482 9851 410
31 تعداد كل مشتركين فقره 6006 6144 232256 5610
تاریخ به روز رسانی: 2017/07/19
تعداد بازدید: 2988
نویسنده: ح. شریعتی
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal