شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان شعار سال
صفحه اصلی
English ورود اعضاء نقشه سایت
آمار عملكرد سال جاري

پيش بيني 
سال بعد

وضعيت در پايان
 سال جاري

عملكرد 
سال جاري

پيش بيني
سال جاري

واحد

نام قلم آماري

رديف


1327روستا

تعداد كل روستاها

1


187802خانوار

خانوار كل روستاها

2


625954نفر

جمعيت كل روستاها

3


939روستا

تعداد روستاهاي تحت پوشش آب

4


519925نفر

جمعيت روستاهاي تحت پوشش آب

5


11شهر

تعداد شهرهاي تحت پوشش آب

6


9223نفر

جمعيت شهرهاي تحت پوشش آب

7


83/31درصد

درصد جمعيت تحت پوشش آب

8


897

0


روستا

تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار

9


187822

0


خانوار

خانوار روستاهاي بالاي 20 خانوار

10


626378

0


نفر

جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار

11

10

451

8

8

روستا

تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطحتحت پوشش

12

4900

294927

4363

3925

نفر

جمعيت روستاهاي بالاي 20  خانوار برخور دار سطحتحت پوشش

13


58روستا

تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطحغير تحت پوشش

14


76865نفر

جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار برخوردار سطحغير تحت پوشش

15

-10

283

-4

-4

روستا

تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطحتحت پوشش

16

-4900

218428

-3095

-2657

نفر

جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطحتحت پوشش

17


56

-2

-2

روستا

تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطحغير تحت پوشش

18


23482

-1061

-1061

نفر

جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطحغير تحت پوشش

19


69/78درصد

شاخص بهره مندي از آب آشاميدني سالم

20


49

-2

-2

روستا

تعداد روستاهاي  بالاي 20 خانوار - راكد و فاقد

21


12676/

-207

-207

نفر

جمعيت روستاهاي  بالاي 20 خانوار - راكد و فاقد

22

440


446

400

روستا

تعداد روستاهاي تحت پوشش آبرساني سيار

23

88650


89858

80590

نفر

جمعيت روستاهاي تحت پوشش آبرساني سيار

24

20


29

20

روستا

تعداد روستاهايي كه دستي كلر زني مي شوند

25

5000


6400

4400

نفر

جمعيت روستاهايي كه دستي كلر زني مي شوند

26

4000

171185

4492

4375

فقره

تعداد مشتركين مسكوني

27

300

11615

327

422

فقره

تعداد مشتركين تجاري و صنعتي

28

900

39605

843

739

فقره

تعداد مشتركين عمومي و اداري

29

410

9851

482

470

فقره

تعداد مشتركين ساير

30

5610

232256

6144

6006

فقره

تعداد كل مشتركين

31

1

 

1

1

روستا

تعداد روستاي داراي پروژه اجرايي  فاضلاب

32

1

 

1

1

مجتمع

تعداد مجتمع  داراي پروژه اجرايي  فاضلاب

33

0

 

0

0

روستا

تعداد روستاي داراي پروژه مطالعاتي فاضلاب

34

1

 

0

0

مجتمع

تعداد مجتمع داراي پروژه مطالعاتي فاضلاب

35

 

4

 

 

روستا

تعداد روستاي تحت پوشش فاضلاب

36

 

4582

 

 

نفر

جمعيت روستاي تحت پوشش فاضلاب

37

 

4

 

 

روستا

تعداد روستاي داراي تاسيسات دفع بهداشتي فاضلاب

38

1

 

1

1

مجتمع

تعداد مجتمع  داراي پروژه اجرايي  فاضلاب

39

 

/73

 

 

درصد

درصد جمعيت تحت پوشش فاضلاب

40

50

1013

33

40

فقره

تعداد مشتركين فاضلاب

41

/5

9/98

0

0

كيلومتر

ميزان توسعه خطوط انتقال فاضلاب

42

2/5

46/4

/8

2/5

كيلومتر

ميزان توسعه شبكه جمع آوري فاضلاب

43

100

 

0

0

متر مكعب  در روز

حجم فاضلاب - جمع آوري شده

44

100

 

0

0

متر مكعب  در روز

حجم فاضلاب- تصفيه شده (پساب)

45

1

2

0

0

مدول /      واحد

تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب

46

200

650

0

0

متر مكعب  در روز

ظرفيت اسمي (فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب

47

100

650

 

0

متر مكعب  در روز

ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه هاي فاضلاب

48

0

1

1

1

واحد

تعداد آزمايشگاه فاضلاب

49

 

0

 

 

واحد

تعداد آزمايشگاه آب و فاضلاب

50

3

531

4

20

حلقه

تعداد چاه در مدار

51

 

92

 

1

دهنه

تعداد چشمه

52

 

37

 

 

رشته

تعداد قنات

53

50

218

86

 

مورد

تعداد آبهاي سطحي

54

53

878

90

21

تعداد

تعداد كل منابع تامين آب

55

/531

69/981

/914

15/93

ميليون متر   مكعب درسال

حد اكثر ظرفيت منابع تامين آب

56

25/446

 

25/198

25/118

ميليون متر   مكعب درسال

حجم آب سطحي

57

29/774

 

33/183

33/876

ميليون متر   مكعب درسال

حجم آب زيرزميني

58

55/22

 

58/381

58/994

ميليون متر   مكعب درسال

حجم كل آب توليدي

59

39/3

 

41/01

41/09

ميليون متر   مكعب درسال

حجم فروش آب

60

28/83

 

29/75

30/35

درصد

آب بدون درآمد

61

 

870

22

 

باب

تعداد كل مخازن

62

 

131502/

2202/8

 

متر مكعب

حجم كل مخازن

63

7

803

22

42

باب

تعداد مخازن در مدار

64

1750/

121952/

2202/8

9318/

متر مكعب

حجم مخازن در مدار

65

75/

2756/688

161/978

317/455

كيلو متر

ميزان توسعه خطوط انتقال آب

66

15/

 

4/748

84/3

كيلو متر

ميزان اصلاح و بازسازي خطوط انتقال

67

50/

5271/816

47/241

28/6

كيلو متر

ميزان توسعه شبكه توزيع آب

68

13

74

9

10

دستگاه

تعداد دستگاههاي كلرزني گازي

69

15

471

12

10

دستگاه

تعداد دستگاه هاي كلرزني مايعي

70

28

545

21

20

دستگاه

تعداد كل دستگاههاي كلرزني

71

6

617

7

24

ايستگاه

تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار

72

1720/

165563/2

6739/2

20304/

مترمكعب   در روز

ظرفيت ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار

73

 

1

 

 

مدول/واحد

تعداد تصفيه خانه آب

74

 

3000/

 

 

متر مكعب  در روز

ظرفيت اسمي (فعلي)  تصفيه خانه آب

75

 

2600/

 

 

متر مكعب  در روز

ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه آب

76

 

21

 

 

واحد

تعداد آزمايشگاه آب

77

539

 

545

545

روستا

تعداد روستاي داراي پروژه اجرايي آب

78

40

 

35

35

مجتمع

تعداد مجتمع داراي پروژه اجرايي آب

79

143

 

156

156

روستا

تعداد روستاي داراي پروژه مطالعاتي آب

80

6

 

8

8

مجتمع

تعداد مجتمع داراي پروژه مطالعاتي آب

81

9233

 

8867

8800

ريال

متوسط قيمت تمام شده هر مترمكعب آب در نقطه سر به سر

82

2200

 

2148

2143

ريال

متوسط قيمت  فروش هر متر مكعب  آب توسط شركت

83

154

 

147

152

ليتر در    شبانه روز

متوسط مصرف سرانه  هر نفر

84

تاریخ به روز رسانی: 1396/01/05
تعداد بازدید: 1624
نویسنده: ح. شریعتی
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal