شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان شعار سال
صفحه اصلی
English ورود اعضاء نقشه سایت
مأموريت ، خط مشي ، سياست ها
خط مشي كيفيت شركت آب و فاضلاب روستائي استان اصفهان
شركت آب و فاضلاب روستائي استان اصفهان باتوجه به ماموريت خوددر تامين و توزيع آب شرب روستائيان استان ، با كميت و كيفيت مطلوب، با تكيه بركاركنان كارآمد و متخصص مصم است در راستاي ماموريت فوق و مهمترين هدف خود كه استفاده بهينه از منابع خداداي ايجاد رضايت مشتريان و بهبود مستمر فرايندها مي باشد نظام مديريت خود را بااستاندارد سيستم مديريت كيفيت ISO9001-2008 منبطق سازد. لذا اهداف ذيل را سر لوحه فعاليتهاي خود قرار داده است.
1. ايجاد نظام آموزش اثر بخش به منظور ارتقاء مهارت، دانش و توانمندي كاركنان
2. برنامه ريزي عوامل وفرايندهاي سازمان با هدف توسعه و بهبود شبكه هاي آبرساني و خدمات مورد نياز مشتريان
3. بهبود مستمر فرايندها با هدف افزايش ميزان رضايت مشتريان
4. كاهش هزينه ها و هدر رفت آب
5. افزايش كيفيت آب شرب قابل توزيع به مشتركين
اينجانب با اعتقاد كامل به موارد فوق ، منابع لازم را اختصاص داده و از تمامي همكاران عزيز انتظار دارم تا مفاد سيستم مديريت كيفيت مدون شده را رعايت نموده ، در اجراي آن از خود تعهد و مسئوليت نشان دهند و نماينده اينجانب را در اين امر مهم ياري نمايند .
به منظور اطمينان از تناسب ، تداوم و كفايت ، سيستم مديريت كيفيت را در فواصل زماني برنامه ريزي شده ، ارزيابي و بر اثربخشي آن در دستيابي به اهداف كمي و كيفي تعيين شده نظارت خواهم نمود .

خط‌ مشي سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي
شركت آب وفاضلاب روستائي استان اصفهان در راستاي طراحي و استقرار سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي بر مبناي استاندارد OHSAS 18001-2007 مجموع آزمايشگاههاي خود را ساماندهي نموده و سرفصل هاي خط‌مشي خود را بشرح زير اعلام مي دارد :
1- احترام به كرامت انساني و ارتقاء منزلت و معيشت كاركنان و خدمات رساني به ايشا ن
2- توسعه و توانمند سازي سرما يه ها ي انساني از طريق آموزش هاي مستمر در حوزه ايمني و بهداشت شغلي
3- پيشگيري از مصدوميت و بيماري هاي شغلي و تبعيت از الزامات قانوني قابل اعمال و ساير الزامات مرتبط
4- كاهش سطح ريسك هاي ايمني و بهداشتي
5- بهينه سازي زيرساخت ها و محيط هاي كاري جهت افزايش سطح ايمني كاركنان

اينجانب ضمن تعهد به رعايت و حمايت همه جانبه از اجراي موارد فوق ، از كليه همكاران محترم مي‌خواهم با درك كامل اين خط ‌مشي آنرا در كليه فعاليت هاي خويش بكار بسته و رعايت نمايند.
اين خط مشي، چارچوبي براي تعيين اهداف سالانه بود ه و به طور سالانه جهت حفظ تناسب با وضعيت شركت، بازنگري خواهد شد.
 
 خط ‌مشي سيستم مديريت محيط زيست
شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان در راستاي طراحي و استقرار سيستم هاي مديريتي خود ، سيستم مديريت محيط زيست را بر مبناي استاندارد ISO 14001:2004 در سطح تصفيه خانه هاي آب و فاصلاب خود سا ما ند هي نموده و سرفصل هاي خط ‌مشي خود را به شرح زير اعلام مي دارد :
1- احترام به كرامت انساني و ارتقاء منزلت و معيشت كاركنان و خدمات رساني به ايشان
2- توسعه و توانمندسازي سرمايه هاي انساني از طريق آموزش هاي مستمر در حوزه مسائل زيست محيطي
3- پيشگيري از آلودگي محيط زيست (به طور خاص خاك و منابع آب) و تبعيت از الزامات قانوني قابل اعمال و ساير الزامات مرتبط
4- بهينه سازي زيرساخت ها و محيط هاي كاري جهت افزايش عملكرد بهتر در حوزه محيط زيست

اينجانب ضمن تعهد به رعايت و حمايت همه جانبه از اجراي موارد فوق ، از كليه همكاران محترم مي‌خواهم با درك كامل اين خط‌مشي آنرا در كليه فعاليت هاي خويش بكار بسته و رعايت نمايند .
اين خط مشي چارچوبي براي تعيين اهداف سالا نه بوده و به طور سالا نه جهت حفظ تناسب با وضعيت شركت ، بازنگري خواهد شد .
تاریخ به روز رسانی: 1396/01/05
تعداد بازدید: 1245
نویسنده: ح. شریعتی
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal