شرکت آب و فاضلاب روستایی اصفهان
شرکت آب و فاضلاب روستایی اصفهان
پروژه هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي

جدول اطلاعات پروژه هاي جديد پيشنهادي جهت واگذاري

گزارش: 1395/05/01

رديف شماره طبقه بندي عنوان طرح شماره طبقه بندي پروژه عنوان پروژه نوع پروژه استان/شهر محل تأمين اعتبار پروژه ملي يا استاني؟ عنوان دستگاه اجرايي عنوان دستگاه بهره بردار وضعيت پروژه (در دست اجرا،متوقف) عنوان هدف كمي واحد مقدار پيش بيني دوره احداث (ماه) كاربري طرح
1 جديد تامين و لوله كشي آب آشاميدني روستاهاي استان جديد آبرساني به مجتمع 12 روستاي لنجان جديد شهرستان لنجان - شركت آبفار استان اصفهان شركت آبفار استان اصفهان جديد تامين آب آشاميدني سالم و بهداشتي روستا 12 36 خدماتي
2 جديد تامين و لوله كشي آب آشاميدني روستاهاي استان جديد آبرساني به مجتمع موغار اردستان جديد شهرستان اردستان - شركت آبفار استان اصفهان شركت آبفار استان اصفهان جديد تامين آب آشاميدني سالم و بهداشتي روستا 8 24 خدماتي
3 جديد تامين و لوله كشي آب آشاميدني روستاهاي استان جديد آبرساني به مجتمع 10روستاي نخلستان خوروبيابانك جديد شهرستان خوروبيابانك - شركت آبفار استان اصفهان شركت آبفار استان اصفهان جديد تامين آب آشاميدني سالم و بهداشتي روستا 10 36 خدماتي
4 جديد تامين و لوله كشي آب آشاميدني روستاهاي استان جديد آبرساني به روستاهاي بخش شرق اصفهان جديد شهرستان اصفهان - شركت آبفار استان اصفهان شركت آبفار استان اصفهان جديد تامين آب آشاميدني سالم و بهداشتي روستا 34 24 خدماتي
5 جديد تامين و لوله كشي آب آشاميدني روستاهاي استان جديد تامين آب شرب روستاهاي مواجهه با نيترات در شهرستانهاي تيران و كرون و فريدن جديد شهرستان تيران و كرون و فريدن - شركت آبفار استان اصفهان شركت آبفار استان اصفهان جديد تامين آب آشاميدني سالم و بهداشتي روستا 16 48 خدماتي
Date: 2016/10/10
Visti: 6737
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان می باشد.
Powered by DorsaPortal